Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand; viering Heilig Avondmaal

27 november 2022
10:00 tot 11:00

Eerste zondag van Advent: God komt in het gewone (Theofilus)

27 november 2022
10:00 tot 11:00

Eerste zondag van Advent: God komt in het gewone (Theofilus)

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

Liturgie:

Opening van de dienst en aansteken van de eerste Advenstkaars. 

Psalm 25:1,2 (denieuwepsalmberijming.nl)

Leefregel

Psalm 25:3

{kinderen naar de chrisclub}

Gebed voor de opening van het Woord

Bijbellezing Lucas 1,1-4

Lied: God is in ons midden - Sela (adventslied)

Preek: Theofilus - gewoon echt

Lied: Verwachten - Sela

Voorbeden en collecten

Lied: wees stil voor het aangezicht van God - Opw 464

Viering Heilig Avondmaal

Dankzegging

Lied: kom nu is de tijd - Opwekking 539

Zegen