Kerkdienst; Lyanne de Haan; Tweede adventszondag

4 december 2022
10:00 tot 11:00

4 december 2022
10:00 tot 11:00

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken


Liturgie

Votum en groet

Margherita Veenstra leest Adventstekst (Italiaans) en steekt met dochter Emilia kaarsen aan.

Zingen: Sela - God is in ons midden

Apostolische geloofsbelijdenis

Zingen: Opw. 236 – Heilig, heilig, heilig

Aansteken kaars in lantaarn; kinderen naar chrisclub 4-6

Gebed voor opening woord

Bijbellezingen: Lucas 1:26-38 en Psalm 72

Preek

Zingen: Opw. 136 – Abba Vader

Afkondigingen en voorbede

Collecte: Lied: Magnificat

Zingen: Opw. 520 – Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Zegen