Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand; Kerstfeest

25 december 2022
10:00 tot 11:00

Kerst: God komt in het gewone! (deel V: de herders - gewoon aan het werk).

25 december 2022
10:00 tot 11:00

Kerst: God komt in het gewone! (deel V: de herders - gewoon aan het werk).

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

Opening van de dienst
Lied: Komt allen tezamen (koor)
Lied: 'Hoor de engelen zingen d'eer'
Leefregel
Psalm 118:6,7 (denieuwepsalmberijming)
Kinderlied: Laat het kerst zijn
Bijbellezing: Lucas 2,1-20
Lied: Ere zij God
Preek
Spoken Word 'gewoon', aansluitend lied: 'De minste van de mensen' (Sela)
Voorbeden en collecten
Slotlied: Jubelt het uit (met koor)
Zegen