Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand; Doopzondag

8 januari 2023
10:00 tot 11:00

Doop van Floor van Meeuwen - Drie Koningen: de wijzen uit het Oosten.

8 januari 2023
10:00 tot 11:00

Doop van Floor van Meeuwen - Drie Koningen: de wijzen uit het Oosten.

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

De liturgie:

Opening van de dienst

Lied: Jezus, wij verhogen U (Opw. 237)

Leefregel uit Matteüs 6 (Bergrede)

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Lied: Psalm 145 (PvN) 

Bediening Heilige Doop aan Floor Elizabeth van Meeuwen (incl. lied 'Doop' van Sela)

(Kinder)lied: Here der heren, koning der koningen (Opw. 159)

Gebed voor de opening van het Woord

Bijbellezing: Matteüs 2,1-12

Preek

Lied: Licht van de wereld / kom laten wij aanbidden.

Voorbeden en collecte

Slotlied: Hoe groot zijt Gij (Opw. 407)

Zegen