Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand

15 januari 2023
10:00 tot 11:00

Het leven van Jezus: de eerste genezingen.

15 januari 2023
10:00 tot 11:00

Het leven van Jezus: de eerste genezingen.

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

De liturgie:

Opening van de dienst

Openingspsalm: 92:1,5,6

Geloofsbelijdenis

Lied: Father we love you (NLB 875)

Kinderen naar de chrisclub

Gebed voor de opening van het Woord - NLB 314

Bijbellezing: Matteus 7,28-8,13

Preek

Antwoordlied: NLB 868:1,2,5

Voorbeden

Aankondigingen en collecten

Slotlied: Psalm 67:1,2 (wisselzang en refrein)

Zegen