Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand; viering Heilig Avondmaal

29 januari 2023
10:00 tot 11:00

Achter Jezus aan: ritme van genade.

29 januari 2023
10:00 tot 11:00

Achter Jezus aan: ritme van genade.

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

Liturgie:

Opening van de dienst

Openingslied: Maak muziek voor God de Vader (GKB 2016 231:1,2)

Geloofsbelijdenis

Kyrie en Gloria: U, Vader U aanbidden wij (NLB 302:2,3,4)

Kinderen gaan naar de chrisclub

Gebed voor de opening van het Woord

Bijbellezing: Matteüs 12,1-21

Preek

Psalm 72:1,2,7 (De Nieuwe Psalmberijming)

Voorbeden en collecten

Viering Heilig Avondmaal

Voorbereidingslied: Alles in allen zult Gij voor ons zijn (GKB 2016 182 in wisselzang) 

Dankzegging

Slotlied: GKB 2016 231:3,4

Zegen