Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand

12 februari 2023
10:00 tot 11:00

Het koninkrijk is gekomen: verschillende reacties.

12 februari 2023
10:00 tot 11:00

Het koninkrijk is gekomen: verschillende reacties.

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

De liturgie:

Opening van de dienst

Lied: Met open armen (Schrijvers voor Gerechtigheid)

Leefregel

Lied: Heer u bent mijn leven (geloofsbelijdenis)

Kinderen gaan naar de chrisclub

Gebed voor de opening van het Woord

Bijbellezing: Matteüs 12,22-32 en 43-50

Preek

Lied: Bouw uw Koninkrijk (Opwekking 769)

Voorbeden en lied: 'Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd.' (wijze: 'Abide with me')

Collecten 

Slotlied: 'Laat ons samen een zijn' (Sela)

Zegen