Kerkdienst; jongerenwerker Jeroen Stomphorst

5 februari 2023
10:00 tot 11:00

5 februari 2023
10:00 tot 11:00

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken
 

De liturgie:

Opening van de dienst

Lied: U bent heilig (Opw. 609)

Geloofsbelijdenis zingend: Jezus alleen, in Christ alone

Kindermoment: 'Wie weet, wie jij echt bent?'

(kinder)Lied: Vader God, ik vraag me af (Opw 399) 

Gebed voor de opening van het Woord

Bijbellezing: Matteüs 4,1-11

Preek: 'Geloof je, wie jij echt bent?'

Lied: In U weet ik wie ik ben (Hillsong)

Mededelingen & voorbeden

Collecte: Witter dan Sneeuw (Psalm project 51)

Slotlied: The Blessing (Ellevation)

Zegen