Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand; viering Heilig Avondmaal; Eerste zondag 40-dagentijd

26 februari 2023
10:00 tot 11:00

Verander je mee? Eerste zondag van de veertig dagen: 'nee' zeggen.

26 februari 2023
10:00 tot 11:00

Verander je mee? Eerste zondag van de veertig dagen: 'nee' zeggen.

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

De liturgie:

Welkom en opening van de dienst 

Psalm 91: 3,4 (DNP)

Geloofsbelijdenis: NLB 342

Gebed voor de opening van het Woord

Bijbellezingen:

Genesis 2,15-17 en 3,1-4

Romeinen 5,12-17

Zingen psalm 32:2 (DNP)

Matteüs 3,1-6; 13-17 en 4,1-11

Preek

NLB 536 (‘alles wat over ons geschreven is’)

Voorbeden

Collecte

Viering Heilig Avondmaal (tijdens viering, NLB 333 en NLB 833)

Dankzegging: Romeinen 5

Slotlied: ‘wij kiezen voor de vrijheid’

Zegen, gevolgd door gezongen ‘amen’