Kerkdienst; ds Gert Treurniet, Vlaardingen

21 mei 2023
10:00 tot 11:00

21 mei 2023
10:00 tot 11:00

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube
Klik hier om de dienst van deze week te bekijken

Liturgie

votum
groet
zingen: LB 217:1-5
gebed
kindermoment
Lezen   Handelingen 1:12-22
zingen: Ps 109:1, 2, 8 (DNP)
Tekst  Handelingen 1:23-26
verkondiging
   Het twaalftal van Jezus' apostelen wordt weer compleet.
   1. Hoezo ?
   2. Waarom ?
   3. Hoe ?
zingen: GK 226:1, 2, 4
zingen: GK 175a
mededelingen
gebed
collecte
zingen: LB 412:2, Ps 89:5 (DNP)
zegen