Kerkdienst; jongerenwerker Jeroen Stomphorst

11 juni 2023
10:00 tot 11:00

Deze jeugddienst is door Jeroen en Hans Jan voorbereid met de twee stagiairs uit Ede. Het thema is: Doe je mee met Team Jezus? Aan de hand van drie korte preken van Marc, Juda en Jeroen kijken we naar de Bijbel, de kerk en geloven met een sportbril op. We zingen met de band Cornerstone. 

11 juni 2023
10:00 tot 11:00

Deze jeugddienst is door Jeroen en Hans Jan voorbereid met de twee stagiairs uit Ede. Het thema is: Doe je mee met Team Jezus? Aan de hand van drie korte preken van Marc, Juda en Jeroen kijken we naar de Bijbel, de kerk en geloven met een sportbril op. We zingen met de band Cornerstone. 

Liturgie
Openingslied: Ik wil juichen voor U mijn Heer. (opw. 589)
Welkom, Votum en Groet
+ uitleg van de dienst

Kinderlied: Hij is de Zoon van God (opw. 141)
Gebed en kinderen naar de CC.

Leefregel: Psalm 19:8-15
Preek 1: Spelregels van God
Antwoordlied: in de Hemel is de Heer

Lezing: 1 Korinthe 12: 4-27
Preek 2: Team Jezus 

Preek 3: Clubman/vrouw of abonnement gelovige? 
Antwoordlied: Samen in de naam van Jezus (opw. 167)

Korte gespreksopdracht met mensen om je heen. Kies een van de vragen:

  • Herken jij jezelf in een echte clubman/vrouw of meer in de abonnement gelovige?

  • Welke plek hebben de spelregels van God in jouw leven?

  • Welke positie zou je willen spelen in het team van Jezus?

 

Mededelingen + Gebed
Collectelied:
I speak Jesus
Slotlied: Over al wat leeft (opw. 569)
Zegen


Aansluitend aan de dienst is er de gemeentemiddag. Ruimte voor ontmoeting in de grote zaal en buiten zal er gesport worden in de voetbalkooi aan de overkant van de weg en kan je aansluiten bij een groep die de buurt om de kerk opruimt. 

Deze kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken