Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand

16 juli 2023
10:00 tot 11:00

Thuiskomen met Jezus: hoe het huis van Zacheüs een thuis werd.

16 juli 2023
10:00 tot 11:00

Thuiskomen met Jezus: hoe het huis van Zacheüs een thuis werd.

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

De liturgie:

Opening van de dienst
Lied: Dank u voor deze nieuwe morgen
Leefregel
Lied: Wij zijn als adem, U was er altijd - opw 558
Gebed voor de opening van het Woord
Bijbellezing (1): Lucas 18,18-30
Lied: Licht Aan (Deze dingen wil God graag) - Schrijvers voor gerechtigheid
Bijbellezing (2): Lucas 19,1-10
Preek
Lied: Mijn Jezus, mijn redder (Juich voor de Heer) - opw 461
Voorbeden
Collecte
Slotwoord uit Psalm 103
Slotlied: The Blessing - Cody Carnes, Kari Jobe
Zegen

Vragen bij de preek over Zacheüs

(1) Hoeveel geld heb jij nodig om gelukkig te zijn? Wat zou jij doen met 1 miljoen euro?
(2) Waarom wilde Zacheüs, denk jij, Jezus zo graag zien?
(3) Zacheüs krijgt meer dan hij verwachtte. Jezus ziet hem en nodigt zichzelf uit bij hem thuis. En als de mensen mopperen (daar was reden toe), besluit hij om de helft van zijn bezittingen aan de armen te geven en het onrecht dat hij heeft veroorzaakt te compenseren. Welke stappen kan jij zetten om onrecht te voorkomen of te compenseren?
(4) Herken je de schok van de toehoorders (18,26)? Wat bedoelde Jezus met de uitspraak ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ (18,27)? Wat kan dit voor jou concreet betekenen?