Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand; viering Heilig Avondmaal

24 september 2023
10:00 tot 11:00

Het leven van Jozef, deel IX: Efraïm en Manasse

24 september 2023
10:00 tot 11:00

Het leven van Jozef, deel IX: Efraïm en Manasse

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

Liturgie:

Welkom en opening van de dienst
Openingslied: ‘Groot is uw trouw o Heer’
Leefregel: Romeinen 12
Lied: ‘Heer U bent mijn leven de grond waarop ik sta'
Kinderen gaan naar de Chrisclub (lied: 'Laat de kinderen tot mij komen')
Gebed voor de opening van het Woord
Bijbellezing: Genesis 48,8-20
Preek
Psalm 84
Voorbeden en collecten
Viering van het Heilig Avondmaal
Dankzegging: Psalm 136 (the Psalm Project) 
Zegen

Gespreksvragen bij de preek over het leven van Jozef, deel IX:

(1) Uit de preek: een zegen is een herinnering, een aanmoediging en een belofte. Hoe ervaar jij momenten waarop je gezegend wordt? Welke momenten zijn of waren dat? Met welke woorden word je dan gezegend (en wat betekenen ze eigenlijk)? Zegen jij ook anderen wel eens? Wie zijn dat, en wanneer doe je dat?

(2) Aan de namen die Jozef geeft aan zijn kinderen kan je verschillende fases in zijn ontwikkeling herkennen: Manasse (een pijnlijk verleden vergeten) en Efraïm: vruchtbaar zijn als vreemdeling, in een land dat niet je echte thuis is. In welke fase herken jij jezelf het meest en waarom?

(3) Welke zegen jou jij jezelf, je kinderen, je kringgenoten of anderen in jouw omgeving toewensen?