Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand; Michazondag

15 oktober 2023
10:00 tot 11:00

Eerste zondag van de Groene Weken: mens in Gods wereld (Genesis 1 / Psalm 8)

15 oktober 2023
10:00 tot 11:00

Eerste zondag van de Groene Weken: mens in Gods wereld (Genesis 1 / Psalm 8)

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

Liturgie

Start: we oefenen het lied ‘dan bent u met ons’ (Schrijvers voor Gerechtigheid)
Opening van de dienst, votum en begroeting
Lied: 'Heer uw licht en uw liefde schijnen' (Opw. 334)
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Lied: ‘Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam’ (Opw. 70)
Verootmoediging en schuldbelijdenis
Lied: 'Dan bent u met ons'
Bijbellezing (I): Genesis 1,20 - 2,3
Lied: 'zie de zon, zie de maan'
Bijbellezing (II): Psalm 8
Preek
Psalm 24:1-3 (DNP)
Voorbeden
Aankondigingen en mededelingen
Collecte (tijdens collecte: 'Glorie heeft een naam')
Slotlied: 'Wij blijven geloven'
Zegen

Gespreksvragen

Uit de preek: "Ik ken psalm 8 al bijna mijn hele leven. Het beeld van de mens die bijna een god is, gekroond met glans en glorie, aan wie het werk van Gods handen is toevertrouwd, bij wie alles aan zijn voeten is gelegd, ademde tot voor kort een vanzelfsprekendheid die de psalm zelf vreemd is." Herken je dit beeld bij Psalm 8? Waarom past die vanzelfsprekendheid niet goed bij de Psalm?

Na het openingsvers dicht David: 'Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen' (vs. 2b/3a). Wat bedoelt hij hiermee, denk je?

Herken je de stress van Kaz ('wij zijn zelf het centrum van de werkelijkheid geworden - en nu zijn we verantwoordelijk voor ons eigen succes en voor het oplossen van onze problemen')? In de preek komen verschillende strategiën voor om met de kimaatproblemen om te gaan: ontkennen, actie voeren, machteloosheid. Herken je ze?

Wat betekent het volgens jou dat de mens en de (land)dieren beiden geschapen werden op de zesde dag (Gen. 1,24-31)?

Uit Genesis 1 en 2 haal ik het inzicht dat niet de mens, maar de sabbat de kroon op Gods schepping is. Hoe lees je dat in de tekst (Genesis 2,3)? Wat heeft meer rusten te maken met duurzaamheid? Lees hierbij ook Exodus 20,8-11 en Deuteronomium 5,12-15.