Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand; viering Heilig Avondmaal

22 oktober 2023
10:00 tot 11:00

Tweede zondag van de Groene Weken: onbezorgd leven (Lucas 12)

22 oktober 2023
10:00 tot 11:00

Tweede zondag van de Groene Weken: onbezorgd leven (Lucas 12)

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

Liturgie

Opening van de dienst
Lied: 'Zomaar een dak' (NLB 276)
Leefregel: Matteus 5,38-48
Lied: 'Geef vrede Heer, geef vrede' (NLB 1010)
Kinderen gaan naar de chrisclub
Gebed voor de opening van het Woord
Bijbellezing: Lucas 12,22-34
Lied: ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ (canon)
Preek
Psalm 138 (DNP)
Voorbeden en collecten
Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal, gevolgd door:
Lied: 'Genadig Heer' (NLB 381,1-5)
Viering Heilig Avondmaal
Dankzegging (en slotlied): Psalm 103 (NLB 103c in wisselzang) 
Zegen en gezongen amen

Gespreksvragen

1. Uit de eerste zondag van de Groene Weken: het eerste dat we kunnen doen in de zorg voor Gods schepping is rust nemen. Zo blijven we leven in het ritme van Gods scheppingswerk en voorkomen we dat we opnieuw in slavernij terecht komen (vgl. Deut. 5: wijzelf, onze zonen en dochters, werknemers én dieren). Waar nam jij in de afgelopen week rust? Zijn je tijdens die rust nieuwe dingen opgevallen? Heb je de kleuren van de herfst gezien? De spinnen, de vogels op zoek naar bessen en noten?
2. Het tweede dat we kunnen doen is afscheid nemen van de zorg om ons bestaan (Matteüs 6 en Lucas 12: eten, drinken en kleren). Welke zorgen houden jou wakker? Wat betekent het concreet voor jou dat Jezus ons leert dat God onze Vader is?
3. Jezus nodigt jou uit om goed te kijken naar bloemen (hoe ze groeien) en de vogels (ze bouwen geen voorraadkamers of schuren). Kijk deze week eens goed. Wat leer jij?
4. Het opgeven van overdreven luxe en duurzaamheid gaan hand in hand. Het gevolg van een leven in armoede was dat Fransiscus meer oog kreeg voor de wereld van planten en dieren. Rekening houden met begint bij oog krijgen voor. Herkenbaar? 
5. Franciscus maakte keuzes die direct gebaseerd waren op uitspraken en opdrachten van Jezus in het Nieuwe Testament. In ons bijbelgedeelte staan ook een paar concrete opdrachten, lees: Lucas 12 vs. 22.29.31.32.33. Welke is voor jou bedoeld?
6. In de gelijkenis van de rentmeester staat het volgende vers: 'Wie is de betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt?' (vs. 42). Fransiscus noemde de vogels broertjes en zusjes. Zouden die knechten ook dieren kunnen zijn? Aan wie denk je nog meer?