Kerkdienst; ds. Beppie Wessels (Havenkerk, NGK Den Haag)

29 oktober 2023
10:00 tot 11:00

29 oktober 2023
10:00 tot 11:00

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken

Liturgie

Welkom
Stil gebed
Zingen votum en groet (Sela)
Gebed van verootmoediging en om de opening van het Woord
Zingen : Psalmen van nu 130: Uit de diepte roep ik U
Kindermoment
Bijbellezing: Genesis 9: 1-17
Verkondiging: God geeft een nieuw begin
Luisterlied: Nog altijd wie U was
Zingen: Opwekking 407: Hoe groot zijt Gij
Mededelingen en voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 770: Ik zal er zijn (Sela)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 416: Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen