Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand; Eeuwigheidszondag

26 november 2023
10:00 tot 11:00

Eeuwigheidszondag: "schreeuw naar de levende God" (Psalm 42)

26 november 2023
10:00 tot 11:00

Eeuwigheidszondag: "schreeuw naar de levende God" (Psalm 42)

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

Voor informatie over de collecte van de komende weken klik hier.

De liturgie

Opening van de dienst
Lied: Verwachten (Sela)
Geloofsbelijdenis 
Lied: Heer u bent mijn leven (vs. 1 en 4)
Kinderlied: ‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Bijbellezing: Psalm 42
Psalm: Als een hert dat verlangt naar water
Preek: lessen van de ziel uit Psalm 42
Lied: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.

Collecten
Voorbeden

Gedenken (daarbij: Psalm 121, de mensen die we missen en: Abba Vader, U alleen).

Slotlied: Toekomst vol van hoop
Zegen

Gespreksvragen bij Psalm 42

(1) Welke van de 'lessen van de ziel' is voor jou het meest herkenbaar en waarom?

(2) De dichter van de Psalm daagt je uit om je eigen ziel toe te spreken. Doe je dat wel eens? Hoe? Hoe zou je het goede nieuws tot je eigen ziel kunnen (s)preken? Hoe klinkt dat?

(3) Voor de kring: zou je samen een Psalm kunnen schrijven waarin je je eigen ziel toespreekt, een nachtgebed? 

(4) Welke gemeenschappelijke ervaring(en) van aanbidding uit het verleden waren voor jou belangrijk? Waarom? En waar verlang je nú naar?

(5) Ben jij een koe of een hert?