Kerkdienst; ds Jos Slager (ICF); 1e adventszondag

3 december 2023
10:00 tot 11:00

3 december 2023
10:00 tot 11:00

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken

Liturgie voor de dienst:

Zingen: Psalm 96:1,2,4,5 (NPB)
Stil gebed
Votum en zegengroet
Zingen: Kom tot ons Heer (Sela, themalied)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 439 (NieuweLiedBoek)
Gebed voor de opening van het Woord
Kindermoment
Eerste Schriftlezing: Jesaja 5:1-7
Tweede Schriftlezing: Filippenzen 1:1-11
Verkondiging
Zingen: Gezang 78 (Oude Liedboek, 1973)
Afkondigingen en voorbede gebed
Collecte
Zingen: Gezang 444 (NieuweLiedboek)
Zegen