Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand; 4e adventszondag

24 december 2023
10:00 tot 11:00

Nog een keer: blijf altijd blij! (Fil. 4)

24 december 2023
10:00 tot 11:00

Nog een keer: blijf altijd blij! (Fil. 4)

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

Liturgie

Adventstekst en aansteken adventskaars
Lied: "Kom tot ons Heer" (Sela)

Welkom en opening van de dienst
Lied: "10.000 redenen" (opwekking 733)
Leefregel (Efeziërs 5)
Lied: "Loof de Heer mijn ziel" (Psalm Project 103)

Kindermoment 

Gebed
Bijbellezing: Filippenzen 4,2-9
Preek
Lied: "Licht van de wereld" (opwekking 595)

Voorbeden
Collecte

Lied: "My light house"
Zegen

Gespreksvragen

1. In de bijbel staan verschillende aansporingen om je op tijd te verzoenen met degene waarmee je onmin, ruzie of gedoe hebt (o.a. Matt. 5,23-26; Ef. 4,26). Ruzies werken als een soort buikpijn door in het Lichaam van Christus, de kerk. Wie nodig jij uit om de verhoudingen weer helemaal goed te maken?

2. Voor de samenkomsten geeft Paulus de aanwijzing dat ze vreugdevol zijn (Fil. 4,4). Dat was belangrijk in de wereld van tóen, met alle feesten en festivals ter ere van de (Romeinse) goden. Vind jij het nog steeds belangrijk dat onze samenkomsten blij en vreugdevol zijn? Ervaar jij de samenkomsten als vregdevol en hoopvol? Waarom (niet)?

3. Wissel eens voorbeelden uit van situaties waarin vriendelijkheid of mildheid jou of anderen goed deden. Ken je buitengewoon vriendelijke mensen? Wat doet dat met je? Vind je het moeilijk of makkelijk om vriendelijk en mild te zijn?

4. In Filippenzen 4 (vers 8) en op andere plaatsen (bijv. Ef. 5,16) klinkt de oproep om je tijd verstandig te besteden. Waar besteed jij veel tijd aan als je niet werkt of studeert / naar school gaat? Laat je veel onzin en negativiteit je leven binnenkomen, of heb je manieren gevonden om je tijd nuttig en opbouwend te besteden? Waar gaat je aandacht naar uit in jouw (vrije) tijd? Kan je elkaar helpen door goede, mooie en opbouwende voorbeelden te delen?