Kerkdienst; ds. Maarten Boersema (NGK Leiden)

21 januari 2024
10:00 tot 11:00

21 januari 2024
10:00 tot 11:00

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken

Liturgie voor deze dienst:

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 121:1 en 4
Wetslezing
Zingen: GK168: 1-4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Gebed
Lezen: Johannes 6:52-71
Zingen: NLB 675: 1 en 2 (Geest van hierboven)
Preek
Zingen: GK177:1-4 (Heer u bent mijn leven)
Gebed
Mededelingen en Collecte
Zingen: NLB 103c: 1, 2 en 5 (Loof de koning, heel mijn wezen)
Zegen