Kerstavondzangdienst met inloop vanaf 20.30u

24 december 2023
21:00 tot 22:00

24 december 2023
21:00 tot 22:00
Locatie
Immanuelkerk

kerstavondzangdienst met inloop voor ontmoeting vanaf 20.30u

De samenkomst is ook te volgen via de livestream

PROGRAMMA KERSTAVONDZANGDIENST 2023 IMMANUELKERK

 

Opening
Zingen
: Once in Royal David’s city
Lezing: Genesis 3: 8-19 (NBV'21)

Zingen: Op aarde plant het kwaad zich voort / O kom o kom Immanuël
Lezing: Genesis 22: 15-18 (NIV)
Zingen: Inspired by love and anger
Lezing: Jesaja 9: 2, 6 en 7 (NBV’21)
Zingen: Als een hert dat verlangt naar water / As the dear pants fort he water
Lezing: Jesaja 11: 1-4, 6-9 (NIV)
Zingen: A great and mighty wonder (Es ist ein Ros entsprungen)
Lezing: Lucas 1: 26-35, 38 (NBV’21)
Zingen: Mijn ziel maakt groot de Heer
Lezing: Lucas 2: 1, 3-7 (NIV)
Zingen: O kindeke Klein, o kindeke teer
Lezing: Lucas 2: 8-16 (NBV’21)
Zingen: Hoor, de engelen zingen de eer
Lezing: Mattheus 2: 1-11 (NBV’21)
Zingen: Nu zijt wellekome
Lezing: Johannes 1: 1-14 (NIV)
Zingen: Komt allen tezamen / O come, all ye faithful
Zegen


Locatie
Immanuelkerk