Week van gebed 2024

26 januari 2024
19:30 tot 20:00

Kijk voor tijden en locaties op www.raadvankerkendelft.nl/weekvangebed2024/vieringen/

26 januari 2024
19:30 tot 20:00

Kijk voor tijden en locaties op www.raadvankerkendelft.nl/weekvangebed2024/vieringen/

Deze vrijdag organiseert onze gemeente samen met CGK Delft een gebedsavond in het kerkgebouw Het Boek in Tanthof (Sandinoweg).