Nieuws en aankondigingen

Een nieuwe Alphacursus

Op 3 september willen we graag vanuit de Immanuelkerk een nieuwe Alpha-cursus starten. Meer weten of jezelf als deelnemer of belangstellende opgeven? Zie de webpagina van de cursus!

en een nieuwe predikant

Ds. Arnout Francke heeft het beroep dat onze gemeente op hem gedaan heeft aangenomen. We danken onze God voor Zijn rijke zegen dat Hij ons, binnen een jaar nadat wij besloten hadden een tweede predikant te willen gaan beroepen, al die tweede predikant geeft.

Op 8 september hoopt ds. Francke als onze predikant bevestigd te worden. Houdt de activiteitenagenda in de gaten voor meer details!