Profiel gemeentepredikant

NGK Immanuelkerk Delft is op zoek naar

gemeentepredikant m/v 0,6 - 1,0 fte

Wie zoeken wij:

 • Je bent geraakt door Gods liefde, die Hij in het verlossingswerk van Jezus heeft laten zien. Je wilt geïnspireerd door de Heilige Geest ook anderen inspireren om vanuit dat evangelie te leven.

 • Je preekt met een goede verhouding tussen diepgang en toepassing in het dagelijkse leven. Je hebt de gave om Gods woord aansprekend te brengen voor zowel jongeren als volwassenen.

 • Je hebt affiniteit met jongeren en (jong)volwassenen.

 • Je bent zichtbaar als geestelijk leider van onze pastorale ouderlingen en diakenen. Samen met hen bouw je verder aan onderling pastoraat in onze kringen en stimuleer je en spreek je ons aan op het verder verbeteren van het onderlinge contact.

 • Je bent koersvast en zet samen met onze kernkerkenraad lijnen uit voor de langere termijn.

 • Je vindt het mooi om samen te werken in een gemeenteteam met onze huidige predikant en jongerenwerker.

Wie zijn wij:

 • Een gemeente van ruim 700 leden waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn. Als gemeente ervaren we ruimte om onszelf te zijn en verlangen we naar dieper contact met elkaar.

 • We hebben ervaren dat het een uitdaging is om samenhang en verbondenheid te houden, onder andere door het ledenaantal en de doorstroom van studenten in onze gemeente. Onze leden komen uit Delft en omgeving. We hebben op zondag één eredienst waarin, naast de leden van de gemeente, ook veel gasten aanwezig zijn.

 • We zijn een gemeente van kringen. De kringstructuur is opgezet om ervoor te zorgen dat iedereen gezien en opgebouwd wordt in het leven met God.

 • We hebben een groep van bijna 250 kinderen en jongeren (0-18 jaar). De afgelopen drie jaar heeft onze jongerenwerker veel geïnvesteerd in de opbouw van het jongerenwerk in de gemeente. De komende jaren blijft hij onze gemeente ondersteunen bij het door ontwikkelen van het jongerenwerk aan de hand van de kernwaarden van “Samen Jong”.

 • Onze kerkenraad bestaat uit een kernkerkenraad (predikant en bestuurlijke ouderlingen) en een pastoraal en diaconaal team (predikant, pastorale ouderlingen en diakenen).

Wil je meer weten? Je kunt bellen met Ineke de Jong (tel. 06 13783449).
Je reactie ontvangen we graag uiterlijk 12 februari via beroepingscommissie@immanuelkerkdelft.nl