Contact en bereikbaarheid

Meer weten?

Wanneer je meer wilt weten over onze gemeente of over een van de activiteiten, neem dan gerust contact met ons op. Dit gaat het meest eenvoudig via info@immanuelkerkdelft.nl. Je kunt ook het contactformulier gebruiken.

Overige contactgegevens

Contactgegevens van de predikant, de kerkenraad enzovoort en praktische informatie vind je verderop op deze pagina.
Nieuwsberichten kun je aanmelden via het mailadres redactie@immanuelkerkdelft.nl. Geef even duidelijk aan of het nieuws publiek is of alleen gericht op de gemeente. N.B. de gemeente heeft geen kerkblad meer, alle berichtgeving loopt via de website of nieuwsbrieven.

Kerkgebouw

Immanuelkerk
Schoemakerstraat 1
2628 VH Delft

Telefoon: 015 - 256 86 50

De Immanuelkerk ligt vlakbij de TU wijk, op de hoek van de Schoemakerstraat en de Kloosterkade, en is eenvoudig te bereiken. Er is ruimschoots parkeergelegenheid in de omgeving, maar het is wel betaald parkeren op maandag tot en met zaterdag tussen 12:00 en 24:00.
Openbaar vervoer: de kerk is met de bus (bushaltes op 5 minuten lopen van de kerk) of lopend (20 minuten) te bereiken vanaf station Delft Centraal.

Postadres:
Postbus 691
2600 AR Delft

Predikant

Ds. Hans-Jan Roosenbrand
Werkkamer: Louise de Colignystraat 136, 2641 GX Delft (de straat achter de kerk)
Telefoon: 06 - 411 204 81
E-mail: hansjanroosenbrand@immanuelkerkdelft.nl

Jongerenwerker

Jeroen Stomphorst
Telefoon: 06 - 202 582 79
E-mail: jeroenstomphorst@immanuelkerkdelft.nl

Emailadressen en bankrekeningnummers

Boekhouder kerk: penningmeester@immanuelkerkdelft.nl
Bankrekeningnummer kerk voor bijdrage en giften: NL43INGB0000450975

Diaconie:  diaconie@gkvdelft.nl
Bankrekeningnummer diaconie voor giften: NL06RABO0313454477 t.n.v. Diaconie Geref. Vrijgem. te Delft

Gebruik / huren van ruimte Immanuelkerk: reserveringen@immanuelkerkdelft.nl. Verhuur aan derden is beperkt mogelijk. Neem contact op voor de voorwaarden, de beschikbaarheid en de geldende tarieven.

Kerkenraad / Scriba / Administratie: scriba@immanuelkerkdelft.nl

Kringen: kringen@gkvdelft.nl

Webteam: redactie@immanuelkerkdelft.nl

Beamerberichten

Informatie over het laten tonen van een mededeling via de beamer in de kerkdienst: immanuelkerk.gkvdelft@gmail.com.