Kerkdiensten

Elke zondag houden we in de ochtend een samenkomst in de Immanuelkerk. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk, we heten je van harte welkom! Alle diensten zijn ook live te luisteren via internet, we zenden uit via Youtube. Zie de aankondiging van de dienst in de agenda voor de link en de aanvangstijd.

Wat gebeurt er tijdens de diensten?

We komen samen om God te eren en naar zijn woord te luisteren. Tijdens de dienst zingen we veel liederen onder begeleiding van afwisselend orgel, piano en verschillende muziekgroepen/bands. Alle liederen worden geprojecteerd via een beamer. Naast het zingen van liederen, bidden we samen, lezen we uit de Bijbel en houdt de voorganger een preek.
Regelmatig vindt bediening van de doop of viering van het Heilig Avondmaal plaats.

Doop en Avondmaal

Kinderen van gemeenteleden en volwassenen die later tot geloof zijn gekomen kunnen de doop ontvangen als teken van Gods belofte aan hen.

Belijdende leden van de gemeente vieren regelmatig het Heilig Avondmaal. Kinderen, jongeren en gasten, die nog geen belijdenis hebben gedaan van het christelijk geloof, kunnen bij de viering een zegen ontvangen als zij dat willen. Van christelijke gasten die met ons mee willen vieren, verwachten wij dat zij in hun eigen gemeente toegelaten zijn tot de viering van het avondmaal.

Kinderen

Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten tijdens de dienst. Zo zijn er kindermomenten, kunnen de basisschoolleerlingen regelmatig naar de Chrisclub of krijgen ze een kinderwerkblad. Voor de jongste kinderen is er kinderopvang in de crèches. Onder het menu-onderdeel Jong is daar meer over te vinden.

Gebed

Na de dienst staan gemeenteleden klaar voor een gesprek en gebed. Dit wordt in de dienst aangekondigd. Je kunt ook contact opnemen met gebedsteam@immanuelkerkdelft.nl.

Ontmoeting na de kerkdienst

We komen ook naar de kerk om elkaar als gemeente te ontmoeten en bij te praten en om nieuwe mensen te leren kennen. Na de dienst drinken we daarom vaak samen koffie of thee, met limonade voor de kinderen. Je bent van harte welkom!