Onze partners

De Immanuelkerk maakt deel uit van het verband van Nederlandse Gereformeerde Kerken (ngk.nl/). Dit kerkverband is in mei 2023 ontstaan door de hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Daarnaast zijn we via de Raad van Kerken verbonden met andere christelijke kerken in Delft. Die verbondenheid wordt ieder jaar zichtbaar tijdens gezamenlijke vieringen in de Week van Gebed.
Door middel van allerlei netwerken en organisaties werken gemeenteleden met christenen uit alle kerken in Delft samen om de stad een beetje mooier te maken.

Een bijzondere samenwerking onderhouden we met de International Christian Fellowship (icfdelft.nl). Dit is een internationale christelijke gemeenschap van en voor internationale studenten, die wekelijks samenkomt in de Nieuwe Kerk in Delft.